Լողավազան

Հյուրանոցում գործում է եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող փակ լողավազան, որը հիանալի
տարբերակ է ընկերական և ընտանեկան հանգիստը կազմակերպելու համար: Լողը առողջ ապրելակերպի
անբաժանելի մասն է. այն ոչ միայն հանսգտացնում է մարմինը և կոփում ֆիզիկապես, այլ նաև պարգևում է
հոգեկան խաղաղություն և լիցքավորում դրական էներգիայով: